Ammattikeittiösuunnittelun projektipäällikkö

 

Tuotan keittiörakentamisen perustelut poliittisille päättäjille projektin hankesuunnitteluvaiheessa.

Ensin laskemme suunnittelutiimini kanssa keskuskeittiöinvestoinnille tarkan kustannusarvion, joka perustuu tarvittaviin tiloihin, rakenteisiin ja tekniikkaan. Tavoitteena on 8–12 vuoden poistoaika. Yhdessä tilaajan kanssa valitsemme keittiölle tehokkaimman ja riskittömimmän tuotantomenetelmän. Teen arvion keittiöhenkilökunnan työajasta ja mitoitan keittiön vastaamaan täsmälleen asiakkaan tarpeita.

 

Suunnittelu on yhteistyötä, johon osallistuvat arkkitehti, rakennesuunnittelija ja talotekniikan ammattilaiset. Suunnitteluvaiheessa teemme rakennuslupakäsittelyyn tarvittavat asiakirjat, laite- ja materiaalivalintojen määritykset ja työohjeet rakennuksen urakoitsijoille. Tavoitteenani on, että suunnittelutyö tehdään kerralla oikein, ilman hanketta hidastuttavia ja virheitä tuottavia muutoksia.  Kriittinen tieto on käytössä juuri silloin, kun sitä tarvitaan. Suunnittelu päättyy urakoitsijoiden kilpailuttamiseen.

 

Referenssiesimerkkejä ammattikeittiösuunnittelusta

Akaan kaupungin keskuskeittiön hankesuunnittelu 2020, yhteistyössä FCG

Kemijärven kaupungin keskuskeittiön hankesuunnittelu 2021, yhteistyössä FCG

Kemijärven kaupungin keskuskeittiön suunnittelu 2021-, yhteistyössä FCG

 

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja kerro milloin voin keskustella kanssasi 🙂