Ruoka- ja puhtauspalvelualan asiantuntija- ja konsultointipalvelut julkisille ja yksityisille organisaatioille. Työkokemusta on karttunut konsultoinnista, suunnittelutyöstä, asiantuntijana ja kehittäjänä toimimisesta sekä organisaatioiden johtamisesta. Kysy lisää, niin lähetän mielelläni suosittelijatietoja, referenssejä ja CV:ni.

 • Palveluverkko ja palvelujen järjestämisen selvitys
  • ulkoistetaanko vai järjestetäänkö omana toimintana?
  • mikä on asiakastarve nyt ja tulevaisuudessa?
  • paljonko työpanosta tarvitaan?
  • paljonko tiloja ja laitteita tarvitaan?
  • mitkä ovat kokonaiskustannukset?
 • Palvelujen tuotteistaminen ja hinnoittelu
 • Palvelujen organisoinnin uudelleen järjestäminen
  • mahdollisuuksia on tulosyksiköstä markkinoilla toimivaan yhtiöön
  • yksin vai yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa?
 • Oman palvelun liiketoimintasuunnitelma
  • markkinat
  • kilpailuetu/ kyky
 • Oman toiminnan kehittäminen
  • laatu tai kustannustehokkuus kärkenä
 • Hankinta- ja kilpailutuspalvelut

–> Oman palvelun kilpailukyky ja investointitarpeet selviävät.
–> Halutessanne saatte toimintaehdotuksen, joka auttaa parantamaan palveluiden hinta/laatukilpailukykyä.

Koulutus- ja valmennuspalvelut

 • omat räätälöidyt koulutukset ruoka- ja puhtauspalveluille
 • omavalvontakoulutuksia tms.
 • esimieskoulutuksia, lyhytaikaisia alan opetus- ja valmennustehtäviä
 • sparraus- ja hyvinvointipäiviä
  Teemme koulutusyhteistyötä  mm. FCG:n kanssa.

–> Näiden avulla osaaminen ja ymmärrys työssä lisääntyy.
–> Täsmäkoulutuksia tarpeisiin!

Tekninen suunnittelu (esim. keittiösuunnittelu)

 • keittiöprosessien suunnittelu
 • keittiön logistinen sijainti ja logistisen tehokkuuden arviointi
 • keittiölaitteiden tarjouspyyntöaineisto
 • tila- ja rakennesuunnittelu
 • taloteknisten järjestelmien suunnittelu
 • kustannusarvio
 • rakennuksen elinkaarikustannus- ja ympäristökuormitustekijöiden arviointi

Johdon tuki

Asiantuntijalta nopeita vastauksia kiperiin kysymyksiin
Tarkempaa tietoa myöhemmin!

Johdon Ajankohtais-Aamiainen:
Tarkempaa tietoa myöhemmin!

Puhelin & Teams-konsultaatio:
Markkinatilanteen ja tuotantomenetelmien esittely

TULOSSA!
JAPU: Johdon apu -vastauspalvelu

Yhteistyöhankkeet

Tavoitteenamme on tukea kunnan elinvoimaisuutta ja suomalaisten, paikallisten raaka-aineiden käyttöä. Teemme kehittämis- ja selvitysprojekteja useamman toimijan yhteistyönä ja olemme mukana avustus- ja hankehakemusten tekemisessä.

Tuotekehitys

Autamme kuntien yhteisissä hankinnoissa, ruokalistojen ja reseptien teossa sekä tuotannonohjauksessa.

Muutosjohtajapalvelu

“Leasaa muutosjohtaja”
Olemme hands on-konsultteja ja olemme valmiita viemään muutokset loppuun saakka ja antamaan tukea muutoksiin.